Siýdik ulgamy

 • Bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter we kateterizasiýa toplumy

  Bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter we kateterizasiýa toplumy

  100% lukmançylyk derejeli silikondan ýasalan, Gyjyndyrma ýok allerg allergiýa ýok, Uzak möhletli ýerleşdirmek üçin gowy, kateter arkaly rentgen detektiv çyzygy, Ululygy görmek üçin reňk kody, Diňe bir ulanmak, CE 、 ISO13485 şahadatnamalary
 • Hirurgiki gural goldaw stendi

  Hirurgiki gural goldaw stendi

  Kompaniýada 100000 derejeli arassalaýyş ussahanasy bar, lukmançylyk enjamlarynyň hil dolandyryş ulgamyny (ISO13485) berk ornaşdyrýar, ýokary hilli çig mal we RoHS we FDA standartlaryna doly laýyk gelýän ösen lukmançylyk kremniy jel emele getiriş tehnologiýasyny ulanýar, birnäçe daşary ýurtly ösenleri hödürleýär enjamlary we lukmançylyk pudagy üçin ygtybarly we ýokary öndürijilikli silikon kauçuk sarp ediş materiallaryny üpjün edýär.
 • Bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter we kateterizasiýa toplumy

  Bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter we kateterizasiýa toplumy

  Siýdik duzunyň kristallaşmasyz, peşew duzunyň kristallaşmasyz wilka, zeýkeş deşigi, kateter bedeni, şar, bogun we ş.m. düzülen, peşew ýollarynyň ýokançlygyna sebäp bolmak aňsat däl ball şar inflýasiýasyna bir boşluk, bir boşluk zeýkeş, bir boşluk ýuwmak zerurlyklary kanagatlandyryp biler. Kateterli näsaglarda üznüksiz öt haltasyny ýuwmak Lukmançylyk silikony 100% lukmançylyk derejeli silikondan ýerleşdirildi Uzak möhletli ýerleşdirmek üçin rentgen rentgen detektiv liniýasynyň kateter arkaly ölçegi Reňkli wizualizasiýa üçin ...