Hirurgiki gural ulgamy

 • Lukmançylyk silikon hirurgiki enjamlary

  Lukmançylyk silikon hirurgiki enjamlary

  Lukmançylyk silikon hirurgiki padleri, silikon hirurgiki padler hem diýilýär, lukmançylyk silikon önümleriniň bir görnüşidir.Silikon hirurgiki padleriň esasy aýratynlyklary antibakterial, antioksidant, ýylylyga we sowuga garşylyk we ajaýyp biokompatisiýa bolup, operasiýa wagtynda näsaglaryň derisini şikeslerden we şikeslerden gorap biler.Silikon hirurgiki padler, hassahananyň operasiýa otaglary, palatalar, klinikalar we kliniki barlaghanalar ýaly saglygy goraýyş edaralarynda giňden ulanylýar ...
 • Lukmançylyk enjamynyň örtük bölekleri

  Lukmançylyk enjamynyň örtük bölekleri

  Lukmançylyk enjamynyň tutawaçly bölekleri lukmançylyk enjamlary üçin niýetlenendir we köplenç ulanylýan lukmançylyk enjamlarynyň esasy böleklerinden biridir, esasan lukmançylyk enjamlarynyň tutawaçlary, tutawaçlary, daşy ejektorlary, dyrnak tutawaçlary, hirurgiki pyçak tutawaçlary, tikişler, skalpel tutawaçlar we ş.m. Maksady gurallaryň işleýşini ýokarlandyrmak, gurallaryň berkligini we hyzmat möhletini ýokarlandyrmak.Lukmançylyk gurallarynyň tutawajynyň esasy wezipesi tutawajyny ýapmakdyr ...
 • Hirurgiki gural goldaw stendi

  Hirurgiki gural goldaw stendi

  Hirurgiki gural goldaw stendi (SSR) hassahanalarda we klinikalarda operasiýa otaglary üçin möhüm enjamdyr.Hirurgiki we ortopediki amallarda giňden ulanylýar.Önüm USP CLASS VI bilen duşuşýar.Önüm ISO10993-5 bilen duşuşýar.Bu material 100% lateks mugt.Önümleriň öndürijiligi RoHS & REACH-a laýyk bolup biler.SSR gowy fiziki häsiýetlere, çydamlylyga we ulalmaga eýe we hirurgiki amallaryň giň toplumynda ulanylyp bilner.Dürli aýratynlyklar, şol sanda ...