Silikon burun kislorod kannula turbasy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Önümiň tertibi

Şah görnüşli birleşdiriji, suw ýygnaýjy, burun kellesi, halka we burun sypaly we ş.m.Iň gowy görülýän iýmit derejeli silikon materialy, ýokary temperatura garşylygy, deformasiýa ýok, uzak ömri, zäherli we tagamsyz, howpsuz we ygtybarly;

Aýrylýan suw ýygnaýjy, burun kislorod turbasynyň diwaryny ýygnamak, amatly arassalamak;

Kislorod öndürijileriniň we kislorod sorujy enjamlaryň her markasy üçin super ýumşak şahly dizaýn;Super ýumşak aýrylýan burun sorujy kellesi, has arassaçylyk, sagdyn, uly, orta we kiçi üç aýratynlyk;

Ajaýyp durnukly halka, çeýe sazlamak, ýönekeý işlemek, ulanmak aňsat.

Zäherli we yssyz, arassa reňk we ýalpyldawuk, sary ýok

Gowy ýumşaklyk we çeýeligi, öwrüm düwüniniň deformasiýasy ýok

Uzak hyzmat ömri, sowuga we ýokary temperatura çydamly

Has ýokary ýyrtyk güýji bar

Kateter baglanyşdyrýan lukmançylyk enjamlary üçin ulanylýar

Täze döwrebaplaşdyrylan iýmit derejeli material

Önümiň ulanylyş gerimi:

Bu önüm, adamyň kislorody siňdirmek üçin kislorod geçiriş ulgamy bilen baglanyşykly

asdsadsad

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Önümleriň kategoriýalary