Dem alyş ulgamy

 • Lukmançylykda gaýtadan ulanylýan 100% silikon burun kislorod kannula turbasy

  Lukmançylykda gaýtadan ulanylýan 100% silikon burun kislorod kannula turbasy

  Horntype birleşdirijisinden, suw ýygnaýjydan, burun kellesinden, halka we burun sypalyndan we ş.m. Medisina silikony 100% lukmançylyk derejesindäki silikondan ýerleşdirildi Uzak möhletli ýerleşdirmek üçin rentgen rentgen detektiv çyzgysy Kateteriň ölçegi Reňkli ululygyny wizuallaşdyrmak Bu önüm, öýkenine yzygiderli kislorod akymyny üpjün etmek üçin howa çalşyjy maşynyň burun kanula turbasyna birikmek üçin niýetlenendir we öýde ýa-da syýahat wagtynda ulanylyp bilner.Müňlerçe adam ...
 • Silikon dem alyş turbasy

  Silikon dem alyş turbasy

  Silikon dem alyş zynjyry dem alyş enjamlary üçin amatly, garnituralara gysga dem alyş turbasy, Y bogun, turba, suw ýygnamak çüýşesi, enjamlar hassanyň isleglerine görä birleşdirilip bilner.Silikon dem alyş zynjyry gurallarda we enjamlarda gazy ugrukdyrmakda möhüm rol oýnaýar we gurallara we enjamlara ýapyşýar.Önümler esasan näsaglara dem almaga kömek edip biljek anestezi maşynda, ventilyatorda we beýleki enjamlarda ulanylýar.Lightagtylyk tra bilen deňeşdirilende ...
 • Silikon dem alyş turbasy

  Silikon dem alyş turbasy

  Anestezi ýa-da hirurgiki hassalaryň kislorod üpjünçiligi üçin emeli dem alyş kanalyny döretmek üçin anestezi maşyn we ventilyator bilen bilelikde ulanylýar.
 • Lukmançylykda gaýtadan ulanylýan 100% silikon burun kislorod kannula turbasy