Senagat maglumatlary

 • Foley kateter näme?

  Foley kateter näme?

  Kateter, peşew ýygnamak üçin peşew çykarylýan lateks kauçukdan ýasalan steril, inçe turba.Kateter operasiýa edilýän näsaglarda ýa-da nägilelik bildirýän hassalarda ulanylyp bilner.Lukmançylyk enjamy ulanylanda, adatça hassahanada ýa-da lukmançylyk edarasynda adaty zat ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk derejeli silikon turbasynyň artykmaçlyklary näme?

  Lukmançylyk derejeli silikon turbasynyň artykmaçlyklary näme?

  Keselhananyň ambulatoriýalarynda, adatça, silikon ýüpüň eline daňylan lukmançylyk silikon turbalary, şpris silikon wilkalary ýaly dürli rezin önümleri görüp bolýar, lukmançylyk enjamlary bolan dermanlaryň köpüsine goşmaça lukmançylyk pudagynyň häzirki tapgyry , näme üçin silikon p ...
  Koprak oka
 • Lukmançylyk derejeli silikon önümleriniň ösüşi

  Lukmançylyk derejeli silikon önümleriniň ösüşi

  Silikon kauçuk onýyllyklaryň dowamynda kliniki lukmançylyk ulanylyşyndan soň lukmançylyk üçin çig mal hökmünde lukmançylyk jemgyýeti tarapyndan öňden bäri ykrar edildi, ösüşiň we dizaýnyň esasy maksady hökmünde lukmançylyk silikon kauçuk etmek üçin has köp ýaýran, köp iri kärhanalaryň ulanylmagy, lukmançylyk silikon kauçuk t ...
  Koprak oka
 • Dogry silikon kateterini nädip saýlamaly?

  Dogry silikon kateterini nädip saýlamaly?

  Dogry silikon kateterini nädip saýlamaly?Adaty rezin turba bilen deňeşdirilende, silikon kateter ýokanç keselini azaltmagyň we peşewiň gyjyndyrylmagyny azaltmagyň artykmaçlyklaryna eýedir.Adaty silikon kateter we Foli silikon kateter deňeşdirildi.Foley silikon kateter ...
  Koprak oka
 • Uretral kateteriň dürli materiallaryny deňeşdirmek

  Döwrebap ylym we tehnologiýanyň ösmegi bilen, kremniniň jeli, rezin (lateks), PVX we ş.m. ýaly kateter materiallarynyň görnüşleri barha köpelýär.Lateks turbasynyň aýratynlyklary gowy çeýeligi, umumy dartyş diapazony 6-9 esse, yza gaýtmak derejesi bolsa 10 ...
  Koprak oka