Korporatiw habarlar

 • Eritýän spreý çyzygyny hödürläň

  2020-nji ýylyň fewral aýyndan bäri COVID-19 çalt ýaýrady we dünýäniň köp ýurtlary epidemiýa täsir etdi.Hytaýda epidemiýa ýagdaýyna gözegçilik edilse-de, käbir bilermenler häzirki ýokary temperaturanyň diňe tempora bolup biljekdigine ynanýarlar ...
  Koprak oka
 • Müşderi baryp görmek

  2019-njy ýylyň 25-nji oktýabrynda Canon Japanaponiýanyň müşderileri meýdan saparlary üçin kompaniýamyzy görmäge geldiler.Qualityokary hilli önümler we hyzmatlar, güýçli kompaniýanyň kärleri we abraýy, pudagyň ösüşiniň gowy geljegi möhüm rea ...
  Koprak oka
 • Önümiň ösüşi we öwrenilmegi barada kompaniýa

  Işgärleriň işiniň hilini we başarnyk derejesini ýokarlandyrmak üçin dürli bilimleri we başarnyklary özleşdirmek, diňe bir taslamany dolandyrmagyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp bilmez, şol bir wagtyň özünde kompaniýanyň zehin ätiýaçlyklaryny ösdürmegi üçin.2019-njy ýylyň dekabrynda biziň kompaniýamyz ...
  Koprak oka