Kärhana giriş

BIZ hakda

Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd.

Ylmy gözlegler

Önümi täzelemek, has ygtybarly, has peýdaly, has ygtybarly, has amatly

Şahadatnama

ISO13485 + CE şahadatnamasy, RoHS we şahadatnama
15 peýdaly model oýlap tapyş patenti

 

Custöriteleşdirilen

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner

 

RICHENG

Jiangsu Richeng Medical Co., Ltd., Jiangsu Richeng Rubber Co., Ltd. tarapyndan ýeke-täk maýa goýumyň golçur kärhanasy, professional lukmançylyk öndürijisidir.Professional lukmançylyk önümleriniň gözlegleri, ösüşi we önümçiligi arkaly ygtybarly, ygtybarly we täsirli lukmançylyk enjamlary önümlerini hödürleýäris.Kompaniýada ýokary hilli dolandyryş, tehnologiýa we önümçilik işgärleri bilen ajaýyp önümçilik we synag enjamlary, ösen önümçilik tehnologiýasy bar.

Kompaniýa doly ISO9001 halkara hil sertifikat ulgamyny döretdi we müşderilere ýokary hilli önümler we birinji derejeli hyzmatlar bermek maksady bilen ISO13485 hil ulgamy kepillendiriş we CE şahadatnamasyndan geçdi.Materiallar, gözleg we ösüş, in engineeringenerçilik dizaýny, önümi ösdürmek we taslamany dolandyrmak boýunça 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, kompaniýamyz bu pudakda öňdebaryjy orny eýeledi we önümlerimiz 20-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi. köp pudak ýolbaşçylarynyň islenýän hyzmatdaşy.

343213
142432
2323123

Ylmy barlaglar

Içerki we daşarky gözleg we gözleg toparymyz bar, içerki gözleg we gözleg toparymyz esasan 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan in engineenerlerden ybarat;Daşarky gözleg we gözleg toparymyz, kliniki tejribesi bolan lukmançylyk hünärmenleriniň toparydyr.Bar bolan önümleri göwnejaý optimizasiýa we täze önümleri döretmäge üns berýärler.

Richeng 15 sany peýdaly model oýlap tapyş patentine eýe.

ARYLLAR

10 ýyllyk in engineeringenerçilik tejribesi

ITEMLER

15 peýdaly model oýlap tapyş patenti

HYZMATDAŞ

ÜPJÜNÇI

HIL BARLAGY

Kompaniýada 100000 derejeli arassalaýyş ussahanasy bar, lukmançylyk enjamlarynyň hil dolandyryş ulgamyny (ISO13485) berk ornaşdyrýar, ýokary hilli çig mal we RoHS we FDA standartlaryna doly laýyk gelýän ösen lukmançylyk kremniy jel emele getiriş tehnologiýasyny ulanýar, birnäçe daşary ýurtly ösenleri hödürleýär enjamlary we lukmançylyk pudagy üçin ygtybarly we ýokary öndürijilikli silikon kauçuk sarp ediş materiallaryny üpjün edýär.

121 (1)
121 (2)