Kompaniýanyň artykmaçlygy

Suwuk silikon kauçuk önümleri galyndydan başlap, lukmançylyk şary, dem alyş maskasy we otrisatel basyş topy ýaly önümlere dizaýn etmek we ösdürmek ukyby bar, hilini üpjün etmek we müşderilere ýokary hilli önüm çözgütleri bilen üpjün etmek.

Içerki we daşarky gözleg toparlarymyz bar.Içerki gözleg toparymyz, esasan, 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bolan in engineenerlerden durýar;Daşarky gözleg toparymyz, baý kliniki tejribesi bolan lukmançylyk hünärmenleriniň toparydyr.Bar bolan önümleri rasional optimizirlemäge we täze önümleriň döredilmegine ünsi jemleýärler.

Richeng medisinasynda 15 sany peýdaly oýlap tapyş patenti bar.

未 标题 -1

Laboratoriýa

Lukmançylyk ussahanasy

Laboratoriýa
Lukmançylyk ussahanasy

1. Bizde 10 müň arassalaýyş otagy, aýratyn önümçilik dolandyryşy bar.

Müşderileriň dürli ýöriteleşdirilen önümçilik zerurlyklaryny aňsatlyk bilen kanagatlandyrmak üçin hünär galyndy ussahanasy we birnäçe ýokary derejeli CNC gaýtadan işleýän merkezler gurduk.

Galyp ussahanasy

Galyp ussahanasy

Lukmançylyk önümçiliginiň jikme-jiklikleri

Lukmançylyk önümçiliginiň jikme-jiklikleri

2. Şweýsariýa S136 ýokary güýçli polat import etmek makul bilner.

Aleelimi deň derejede sanjym etmek we material galyndylaryny azaltmak üçin integral klapan iňňe görnüşi sowuk ylgaýjy dolandyryş ulgamy kabul edilýär.
Endokary derejeli import edilýän enjamlar bilen işlenip, galybyň takyklygy ± 0.005mm ýetip biler.
Iki aşaky galyndy dizaýny, ýekeje aşaky galyndy dizaýny bilen deňeşdirilende, netijeliligi 60% -den gowrak ýokarlandyrýar, bu bolsa öndürijiligi ýokarlandyrýar.
Önümiň näzik görnüşi bermek üçin önümi bölmek çyzygy iň pes baha bilen dolandyrylýar.

mojushuoming1
未 标题 -3.0