Bir gezek ulanylýan negatiw basyş zeýkeş toplumy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Haryt maglumatlary

Silikon drena Set toplumy Gollanma iňňelerinden, Silikon drena ball topundan, Silikon drena tube turbasyndan, Drena bag sumkasyndan ybarat

Silikon zeýkeş toplumy

Önümiň artykmaçlygy

Gollanma iňňeler:eksudasiýa sebäpli dörän gaty uly ýaranyň öňüni almak üçin üç gyraly iňňäniň ujy ýiti, deşilmegi aňsat, ownuk ýara.
(Talap boýunça düzülip bilner Tekiz kelläniň, diňiň, plastmassa we belgi görnüşiniň dürli iňňeleri)

Pyçak görnüşli gollanma pin
Uly egri minaranyň baş gollanmasy
Gollanma gysgyçlary

Pyçak görnüşli gollanma pin

Uly egri minaranyň baş gollanmasy

Gollanma gysgyçlary

Plastiki gollanma pin
Minaranyň plastmassa gollanmasy
Minaranyň baş gollanmasy

Plastiki gollanma pin

Minaranyň plastmassa gollanmasy

Minaranyň baş gollanmasy

Silikon zeýkeş topy: Lukmançylyk silikon kauçuk materialy, ýumşak top, oňat çeýeligi, ýokary aç-açanlygy aňsat synlaýyş masştaby, amatly ýazgylary dolandyrmak

 

Silikon zeýkeş topy

Silikon zeýkeş turbasy: Lukmançylyk silikonenjbber materialy, ýumşak, biokompatif, platina wulkanizd ulgamynyň önümçiligi, zäherli täsirleri ýok ;
Zeýkeş sumkasy:tersine akym effekti bilen ileri tutulýan PVC materialy.

Ulanyş gerimi

Ganyň dökülmegi we ýaradan bölünip çykmalar, esasan döş, garyn, çanaklyk boşlugynyň suwuklygy üçin.

1-nji tablisa negativearamaz basyşly zeýkeş enjamynyň konfigurasiýasy

Önümler Taslamalar

Spesifikasiýa

Mukdar Bellik
Silikon zeýkeş topy

100mL-Ⅰ m 100ml-Ⅱ m 200mL-Ⅰ m 200mL-Ⅱ

1 sany Özbaşdak
Silikon zeýkeş turbasy Tegelek silikon drena tube turbasy : Fr8 , Fr10 , Fr12 Fr14 , Fr16 , Fr18 , Fr20 , Fr22 , Fr24
Kesilen silikon drena tube turbasy : Fr8 , Fr10 , Fr12 Fr14 , Fr 15 , Fr16 , Fr18 , Fr 19 , Fr20 , Fr22 , Fr24
Tekiz silikon zeýkeş turbasy : 3 × 7,4 × 10
1 bar Özbaşdak
Zeýkeş sumkasy 1000ml 1 sany Autsorsing

 

7

1-nji surat Tegelek turbanyň gurluşy

8

2-nji surat

10
9

3-nji surat

11

Zeýkeş turbasynyň ululygy 2-nji tablisanyň düzgünlerine laýyklykda bolmalydyr.

2-nji tablisa Zeýkeş turbasynyň esasy ululygy (Bölüm: mm)

Spesifikasiýa

Tegelek turba

Geçiriji turbanyň gurluşy

Zeýkeş turbasynyň umumy uzynlygy L

± 20

Fr

Daşarky diametri ± 0.3

Daşarky diametri ± 0.3

L2 kesişiň uzynlygy

± 20

8

2.7

2.7

300

1000

10

3.3

3.3

12

4.0

4.0

14

4.7

4.7

15

/

5.0

16

5.3

5.3

18

6.0

6.0

19

/

6.3

20

6.7

6.7

22

7.3

7.3

24

8.0

8.0

 

Tekiz turba

Giňligi a

± 0,5

Boý b

± 0,5

Tekiz turbanyň uzynlygy L1

± 5

Jemi uzynlygy L.

± 20

Tegelek turbanyň içki diametri ± 0.3

Tegelek turbanyň daşky diametri ± 0.3

Spesifikasiýa modeli 3 × 7

7

3

220

1000

3

5

4 × 10

10

4

 

Has ygtybarly öndürijini tapyp bilmersiňiz.Silikon kateterler barada has giňişleýin maglumat almak üçin sahypa giriň ýa-da has giňişleýin öwrenmek üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň