Bir gezek ulanylýan silikon foliý kateter we kateterizasiýa toplumy

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

 Haryt maglumatlary

Wilka, zeýkeş deşigi, kateter korpusy, şar, bogun we ş.m.bilentpeşew duzunyň kristallaşmagy, peşew ýollarynyň ýokaşmagyna sebäp bolmak aňsat däl ball bir boşluk şar inflýasiýasyna, bir boşluk zeýkeşine, bir boşluk ýuwulmagyna, kateterli näsaglarda üznüksiz öt haltasynyň ýuwulmagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

微 信 图片 _20221207134100
银行 具有

HarytÜstünlik

Lukmançylyk silikony

100% lukmançylyk derejeli silikondan ýasaldy

Acementerleşiş

Uzak möhletli ýerleşdirmek üçin gowy

Rentgen

Kateter arkaly rentgen detektiv çyzygy

Ölçegi

Ululygyny görmek üçin reňkli

100% lukmançylyk derejeli silikondan, turba göwresi ýumşak, gyjyndyryjy ýok, biokompatisiýa gowy.

Takyk enjamlar, durnukly we güýçli hil, önümiň çeýeligi ;

Thousandüz müň derejeli arassalaýyş ussahanasy, saglyk we howpsuzlyk, Seiko hili the Milli ülňülere laýyklykda berk hil synagy ;

Uzynlyk: 310mm (çaga lukmany) ; 400mm (standart)

-FOLEY-SILIKON-KATETER- (2)

Ulanyş gerimi

ulanyş gerimi ur Kliniki yzygiderli peşew kateterizasiýasy, öt haltasyny suwarmak (üç kamera) we urologiýa döwründe gysyş gemostazy (iki we üç kamera)

Önümiň spesifikasiýasy

Leeke gowak:Fr8 、 Fr10 、 Fr12 、 Fr14 、 Fr16 、 Fr18 、 Fr20

Iki goşa boşluk: Fr6 、 Fr8 、 Fr10 、 Fr12 、 Fr14 、 Fr16 、 Fr18 、 Fr20 、 Fr22 、 Fr24

Üç gowak:Fr16 、 Fr18 、 Fr20 、 Fr22 、 Fr24

Şar doldurmagyň göwrümi müşderiniň talaplaryna laýyklykda saýlanyp bilner

Logonyň göwrümine görä şar göwrümi ml
Gaplamak spesifikasiýasy: 10 sany / guty, 200 sany / guty, 200 sany / karton
Önümçilik ygtyýarnamasy: Su Azyk we neşe serişdelerini dolandyrmak enjamlary öndürmek ygtyýarnamasy No. 20180031
Haryt hasaba alyş şahadatnamasy: Su noteµ belligi 20182660325 tassyklandy

SiD-Ⅱ goşa lýumen kateteriň aýratynlyklary (Bölüm: mm)

Spesifikasiýa

Çydamlylyk

Şaryň göwrümi (ml / cc)

Reňk belligi
2.0mm (Fr6)

± 0.33

3

Gülgüne
2.7mm (Fr8) Açyk gök

3.3mm (Fr1O)

Gara

4.0mm (Fr12)

5-10

Ak

4.7mm (Fr14)

Greenaşyl

5.3mm (Fr16)

Mämişi

6.0mm (Fr18)

Gyzyl

6.7mm (Fr20)

 

Sary

7.3mm (Fr22)

 

10 〜20

Gyrmyzy

8.0mm (Fr24)

Gök

 

SiD-III üç lýumen kateteriň aýratynlyklary (Bölüm: mm)

Spesifikasiýa

Çydamlylyk

Şaryň göwrümi (ml / cc)

Reňk belligi

5.3mm (Fr16)

± 0.33

20 ~ 30

Mämişi

6.0mm (Fr18)

Gyzyl

6.7mm (Fr20)

Sary

7.3mm (Fr22)

Gyrmyzy

8.0mm (Fr24)

Gök

Uzynlygy: 310mm (çaga);400mm (standart)

Şar doldurmagyň göwrümi, müşderileriň isleglerine görä, şar göwrümi ml bellenen göwrüme görä saýlanyp bilner

Has ygtybarly öndürijini tapyp bilmersiňiz.Silikon kateterler barada has giňişleýin maglumat almak üçin sahypa giriň ýa-da has giňişleýin öwrenmek üçin biziň bilen habarlaşyň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň