Biz hakda

biz hakda (1)
DJI_0381
DJI_0398
IMG_7952

Kärhana giriş

Jiangsu Richeng Medical Technology Co., Ltd., global müşderiler üçin ygtybarly, ygtybarly we täsirli lukmançylyk kremniy jel önümlerini ösdürmäge we öndürmäge bagyşlanan professional lukmançylyk önümi R&D we önümçilik merkezidir.

DJI_0385

Şereket topary

“Nicheng Medical” -iň 20-den gowrak tejribeli inerseneri bar, olaryň köpüsiniň 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bar we önüm dizaýnyndan, ösüşinden, köpçülikleýin önümçiliginden we beýleki doly durmuş siklinden tehniki goldaw berip biler.

IŞ KÖMEK

IMG_8074

AISRATYLAN SILIKON FOLEY KATETER & KATETERIZ ATION KIT

IMG_8081

SILIKON dem alyş turbasy

IMG_8085

DÖWRÜNI 100% SILIKON NASAL OXYGEN TÜRK EDIP BOLANOK

IMG_8089

AISRATYLMAZ

IMG_8100

AISRATYN NASOGASTRIK SILIKON TUBASY

IMG_8104

OEM

Özbaşdak işlenip düzülen önümlere ýa-da müşderiler tarapyndan hödürlenýän önüm dizaýnlaryna we çyzgylaryna görä, önümi özleşdirmek hyzmatlary berlip bilner.

ODM

Müşderiler tarapyndan üpjün edilýän önümleriň geljekki talaplaryna we wezipelerine laýyklykda täze önümleri dizaýn etmek, ösdürmek we öndürmek ukyby we hyzmaty.

ODM

Garnituralar

Esasan sarp edilýän zatlaryň görnüşine görä - lukmançylyk enjamlarynyň sarp edilýän materiallary, lukmançylyk sarp ediş materiallarynyň özleri boýunça saýlanýar (görnüşini tapyň)

Klapanlar Silika gel gemostatik klapan, lukmançylyk derejeli silika gel ördek barlagy, dem alyş klapany
O-jaň Endoskopiki hirurgiki gurallar - gemodializ maşyn turbageçirijisi üçin uniwersal möhürleýji halka, lukmançylyk silikon möhürleýji halkasy.
Bir gezek ulanylýan lukmançylyk kateterleri - turbalar Peristaltiki nasos silikon turbasy, iýmit nasosy silikon turbasy, köpugurly turba, birleşdiriji kateter we beýleki bir gezek ulanylýan lukmançylyk kateter。
Lukmançylyk enjamlary Endoskopiki hirurgiýa / hirurgiki kesiş gorag ýeňi。
Diafragma Barlag klapany üçin silikon membrananyň flaply lukmançylyk diafragmasy.
IMG_8160

L ABORATORY

Nicheng Medical, fiziki, himiki we beýleki häsiýetleri synap bilýän halkara ülňülerine laýyklykda synag laboratoriýasyny döretdi.Kompaniýa önümleriň esasy tehnologiýasyny we amaly formulasyny özbaşdak gözlemek we ösdürmek, tehnologiki innowasiýa ukyplaryny ýokarlandyrmak we müşderileriň isleglerini kanagatlandyrmak üçin gözleg we ösüş elit toparyny döretdi.

IMG_8057
IMG_8058
IMG_8061

Önümçilik güýji

100000 derejeli arassalaýyş ussahanasynda önümçilik medicalhli lukmançylyk önümleri lukmançylyk enjamlarynyň we derman senagatynyň talaplaryna laýyk arassa otagda öndürilýär;Kauçuk garyşykdan taýýar önümlere çenli ähli amallar 100000 derejeli arassa ussahanada amala aşyrylýar.Önümçilik enjamlary esasan öz içine alýar: rezin garyjy maşyn, silikon kauçuk ekstruziýa önümçilik liniýasy, silikon kauçuk galyp önümçiligi liniýasy we suwuk sanjym önümçilik liniýasy.

IMG_8100

SORAG BOLANMAK

Nicheng Medical, IS013485 we EU CE sertifikat standartlaryna laýyklykda ajaýyp hil dolandyryş ulgamyny döretdi.Hil dolandyryşyny netijeli üpjün etmek üçin öňdebaryjy takyk synag gurallary we ýokary hilli dolandyryş tejribesi bar.Müşderilere ýokary hilli önümler we birinji derejeli hyzmatlary hödürlemegi maksat edinip, ýokary hilli önümleri we hyzmatlary netijeli usulda gazanýarys.

IMG_8104